Customer success story

Giải Pháp AI – Hệ thống theo dõi KPI sự kiện

CodLUCK Case Study
Lĩnh vực
Chuyển đổi số
Thị trường
Việt Nam

Yêu Cầu

– Đơn vị tổ chức sự kiện muốn đánh giá hiệu quả (KPI) của những sự kiện mà họ tổ chức..

– Hệ thống có thể tự động đo lường KPI của sự kiện (bao gồm số lượng người tham dự, phân loại mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm).

Phạm Vi Công Việc

Giải Pháp

 • SVG
  Dữ liệu sau khi đo lường sẽ được lưu trữ trên máy chủ sau đó hiển thị trên giao diện bảng điều khiển của hệ thống và được xuất ra dưới dạng báo cáo cho đơn vị tổ chức sự kiện.
 • SVG
  Sử dụng công nghệ AI để nhận dạng khuôn mặt và đo một số thông số khác.
CodLUCK's Case Studies
Giao diện hiển thị của hệ thống

Đóng Góp Của CodLUCK

 • SVG
  Chúng tôi cung cấp giải pháp cho nhiều đơn vị tổ chức sự kiện khác nhau với chi phí chỉ bằng 1/5 so với chi phí của các giải pháp tương đương mà phải mua ở nước ngoài.
 • SVG
  CodLUCK cung cấp dịch vụ phát triển full-stack từ tiếp nhận yêu cầu, phát triển, kiểm thử đến vận hành hệ thống và bảo trì hệ thống.