Customer success story

Phát Triển & Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Trung Tâm Thương Mại

Business
Phát Triển & Tích Hợp Hệ Thống
Thị Trường
Nhật Bản
Volume
25 man-months
Thời Gian
4 Tháng
Công Nghệ
PHP / VueJS / AWS (EC2, Rds, S3)

Vấn Đề & Yêu Cầu

– Mất nhiều thời gian để tạo tài liệu so sánh đơn giá xây dựng trung tâm thương mại và lưu trữ dữ liệu sang excel trong môi trường cục bộ.

– Tất cả dữ liệu báo giá đều được phân phối và quản lý trên server dưới dạng file excel nên rất khó để trích xuất dữ liệu.

– Khách hàng muốn hệ thống hóa toàn bộ số liệu báo giá và đánh giá các báo giá này từ nhà cung cấp xây dựng qua 1 hệ thống.

Phạm Vi Công Việc

Ảnh minh họa

Đóng Góp Của Chúng Tôi

  • Cung cấp dịch vụ phát triển từ đầu đến cuối (từ định nghĩa yêu cầu ~ vận hành).
  • Tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất về hạ tầng web (AWS) và các kỹ thuật phát triển Web.
  • Hỗ trợ khách hàng ra mắt hệ thống ra môi trường sản xuất.