Customer success story

Tích Hợp Hệ Thống AI

Lĩnh vực
Tích hợp hệ thống
Thị trường
Nhật Bản
Công số
10 man-months
Thời gian
3 tháng
Công nghệ
Java / Spring Boot / VueJS / AWS EC2 / RDS / S3 / MySQL

Yêu Cầu

– Khách hàng muốn được cung cấp các giải pháp về AI và các giải pháp bảo mật.

Phạm Vi Công Việc

Chức Năng Chính Của Hệ Thống

  • Đăng ký / chỉnh sửa nhóm ca làm việc bắt buộc
  • Đặt ca làm việc mong muốn cho từng nhân viên vào một ngày nào đó
  • Đặt các giá trị giới hạn trên và dưới liên quan đến số ngày liên tiếp & các ngày cách nhau của cùng một ca làm việc

Đóng Góp Của CodLUCK

  • SVG
    Đề xuất giải pháp phù hợp cho các vấn đề và yêu cầu của khách hàng.
  • Hỗ trợ xây dựng hệ thống trên AWS.
  • SVG
    Liên kết chặt chẽ với các bên liên quan và nắm được tiến độ của dự án.