CodLUCKテクノロジーはVNITO連盟に参加お知らせ

Homepage - VNITO Alliance

Ngày 18/11/2020, CodLUCK hân hạnh được kết nạp là 1 thành viên của Liên minh VNITO.

VNITO là liên minh các doanh nghiệp gia công Công nghệ thông tin lớn nhất Việt nam, được thành lập năm 2015 nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu gia công phần mềm cho Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp gia công phần mềm, thiết lập cầu nối giữa các doanh nghiệp gia công phần mềm và các tổ chức chính phủ.

Năm 2020, đại dịch Covid19 làm đình đốn những hình thức kết nối giao thương truyền thống, thì các hình thức kết nối trực tuyến, sự kiện, webinar được tổ chức bởi các tổ chức như VNITO đã và đang đóng góp hỗ trợ cho các doanh nghiệp IT Việt Nam rất nhiều.

CodLUCK không chỉ định hướng đến dịch vụ gia công Công nghệ thông tin (ITO), chúng tôi hướng tới việc cung cấp các nền tảng chuyển đổi số, đóng góp cho sự nghiệp chuyển đổi số của Việt Nam và thế giới.

Với việc gia nhập VNITO lần này, CodLUCK kỳ vọng sẽ kết nối được với nhiều đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng business và các cơ hội hợp tác khác trong tương lai.

Tham khảo:

Trang chủ VNITO: Xem tại đây

Thông tin CodLUCK tại VNITO: Xem tại đây