Customer success story

Phát Triển Website Ecommerce

Business
Phát triển web/app / Giải pháp thương mại điện tử
Thị trường
Việt Nam
Volume
10 man-month
Thời gian
4 tháng
Công nghệ
Laravel / AWS Service

Yêu Cầu

Khách hàng mở rộng kinh doanh sang sản xuất các sản phẩm chiếu sáng. Vì vậy, họ cần 1 trang web thương mại điện tử cho business mới này.

Phạm Vi Công Việc

Chức Năng Chính Của Website

  • Giới thiệu công ty
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Chi tiết sản phẩm
  • Báo giá
  • Liên hệ

Đóng Góp Của Chúng Tôi

  • SVG
    Cung cấp dịch vụ phát triển từ đầu đến cuối.
  • Tư vấn cho khách hàng về thiết kế UX, UI.