Blog

CodLUCK Tham Dự Japan IT Week Autumn

Ngày 26-28/10/2022, CodLUCK chính thức tham dự một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất Châu Á – Tuần lễ Công nghệ thông tin Nhật Bản mùa thu (Japan IT Week Autumn 2022). Japan IT Week là sự kiện triển lãm Công nghệ thông tin hàng đầu của Nhật Bản, được tổ chức định…