Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức Công ty cổ phần Công Nghệ và Dịch Vụ CodLUCK (sau đây gọi tắt là “CodLUCK”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của CodLUCK (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”).  

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.  

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

a) Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:  

 • Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp Sản Phẩm và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sử dụng Sản Phẩm hiện tại hoặc các Sản Phẩm mới có thể sẽ được cung cấp trong tương lai;
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Liên lạc với quý khách: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và giải quyết khiếu nại;
 • Tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật;
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để ngăn chặn các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

b) Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban Giám đốc hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

c) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban Giám đốc;
 • Bên thứ ba có Sản Phẩm Của Chúng Tôi tích hợp với Website https://codluck.com/
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
 • Công ty nghiên cứu thị trường;
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán;
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty cổ phần Công Nghệ và Dịch Vụ CodLUCK

 • Địa chỉ: Tòa B9/D6, ngõ 56 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Email: info@codluck.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại CodLUCK hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây: 

 • Email: info@codluck.com
 • Địa chỉ: Tòa B9/D6, ngõ 56 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội