Hỗ Trợ Mở Rộng Kinh Doanh DX

Mong Muốn Của Khách Hàng

Image

Thành lập văn phòng mới ở nước ngoài

Khách hàng muốn thành lập trung tâm/văn phòng phát triển giải pháp DX tại Việt Nam nhưng chưa có kiến ​​thức/kinh nghiệm về thị trường, pháp lý, tuyển dụng và vận hành công ty CNTT ở nước sở tại.

Image

Dừng thuê ngoài nhân sự – tập trung phát triển nguồn lực nội bộ

Khách hàng đã thành lập văn phòng ở nước ngoài và muốn thay đổi lực lượng nhân sự phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống từ thuê ngoài (outsourcing) sang nội bộ (insourcing).

Image

Mở rộng quy mô kinh doanh toàn cầu

Khách hàng đã có nhiều năm kinh doanh ổn định tại thị trường trong nước và mong muốn thâm nhập thị trường nước ngoài (thị trường Việt Nam) để phát triển và mở rộng kênh bán hàng.

Giải Pháp Của CodLUCK

Image

Hỗ trợ mở rộng văn phòng mới chi nhánh toàn cầu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt giúp Khách hàng thành lập trung tâm tại Việt Nam, bao gồm các nhiệm vụ: thành lập công ty, lập kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng kỹ sư và hỗ trợ vận hành doanh nghiệp.

Image

Hỗ trợ sản xuất nội bộ tại các công ty con ở nước ngoài

・Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh
・Training các vị trí COO, Tổng Giám đốc
・Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa
・Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và thành lập các bộ phận hành chính nhân sự

Image

Hỗ trợ mở rộng kinh doanh toàn cầu

・Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn
・Chia sẻ nguồn tài nguyên về cơ sở vật chất và nhân sự hành chính (sales, MKT, HR)
・Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam
・Sử dụng các công cụ DX để tăng giá trị doanh nghiệp

Tại Sao Chọn CodLUCK?

Image

Cam kết cung cấp giải pháp đạt chất lượng cao và bảo mật thông tin dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 27001:2022

Image Description

CodLUCK tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thuế và quy định của quốc gia nơi Khách hàng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh

Image

Có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyển dụng, đào tạo và quản lý các kỹ sư CNTT

Image

Khả năng tiến hành nghiên cứu thị trường toàn diện

Yêu cầu tải xuống tài liệu

Tải xuống tài liệu giới thiệu dịch vụ Hỗ trợ Mở rộng Thị Trường Kinh doanh DX