Customer success story

Phát Triển Website Thương Mại Điện Tử B2B

Business
Phát triển web, app / Giải pháp thương mại điện tử
Thị trường
Việt Nam
Volume
4 man-month
Thời gian
2 tháng
Công nghệ
Wordpress / Woocommerce

Yêu Cầu

– Các chức năng của trang web hiện tại còn nhiều hạn chế.

– Thiết kế giao diện người dùng cũ và khó sử dụng.

– Khách hàng muốn cải thiện trang web của mình thành trang web thương mại điện tử B2B.

Phạm Vi Công Việc

Chức Năng Chính

  • Giới thiệu công ty
  • Giới thiệu giải pháp
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Chi tiết về sản phẩm
  • Báo giá
  • Liên hệ

Đóng Góp Của Chúng Tôi

  • SVG
    Cung cấp dịch vụ từ đầu tới cuối
  • Làm việc với bên thứ 3 về những phần khó như order sản phẩm, gửi bảng câu hỏi.