Customer success story

Phát Triển Mô Hình Thương Mại Điện Tử B2B Marketplace

CodLUCK Case Study
Lĩnh vực
Phát triển web, app
Thị trường
Nhật Bản
Công số
6 man-months
Thời gian
3 tháng
Công nghệ
PHP / My SQL / WooCommerce / Dokan

Yêu Cầu

– Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cửa hàng không thể bán trực tiếp những nông sản sạch như rau, củ quả. Khách hàng muốn xây dựng một thị trường thương mại điện tử để giúp họ có thể giới thiệu và bán sản phẩm trực tiếp tới người mua.

Phạm Vi Công Việc

Chức Năng Chính Của Website TMĐT

  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý thị trường
  • Quản lý doanh thu cửa hàng
  • Quản lý đơn đặt hàng, lợi nhuận,…

Hình ảnh minh họa

Đóng Góp Của CodLUCK

  • SVG
    Khách hàng không thành thạo về công nghệ nên CodLUCK đã tiếp nhận yêu cầu một cách kĩ càng rồi tiến hành thiết kế, phát triển và bàn giao cho khách hàng.
  • SVG
    Kết hợp linh hoạt với bên thứ 3 về các phần khó như phần thanh toán.