Customer success story

Hệ Thống AI Thu Thập Dữ Liệu Khách Hàng Tham Dự Sự Kiện

ai-event-tracking-system
Khách hàng
Nhà tổ chức sự kiện
Lĩnh vực
AI
Quy mô
8 man-month
Thời gian
2 tháng
Công nghệ
Python / YOLO

Vấn đề gặp phải

Khách hàng là nhà tổ chức sự kiện và họ muốn xây dựng hệ thống đánh giá tính hiệu quả (KPI) của các sự kiện do họ tổ chức. Hệ thống được yêu cầu có thể tự động theo dõi các số liệu chính sau sự kiện từ số lượng người tham dự đến thái độ của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ tại sự kiện.

AI-Event-Tracking-System

Giải pháp

  • Sử dụng công nghệ AI, nhận diện khuôn mặt và một số công nghệ đo lường.
  • Dữ liệu được thu thập từ máy chủ sẽ được xuất thành báo cáo cho người tổ chức sự kiện theo dõi.

Result

  • SVG
    Thống kê được những thông tin về khách hàng tham gia sự kiện, bao gồm: số lượng, giới tính, độ tuổi, mức độ quan tâm, sản phẩm quan tâm.
  • SVG
    Giúp khách hàng đo lường được tính hiệu quả của sự kiện, xác định được đối tượng mục tiêu, tối ưu hóa chiến lược tổ chức sự kiện trong tương lai.