Customer success story

Hệ Thống Booking Phòng Họp

booking-system-development
Khách hàng
Công ty Nhật có chuyên môn về lĩnh vực an ninh mạng
Ngành
An ninh mạng, công nghệ thông tin
Quy mô
10 man-month
Thời gian
3 tháng
Công nghệ
Java / Spring Boot / VueJS / AWS EC2 / RDS / S3 / MySQL

Products used

Vấn đề đặt ra

Khách hàng muốn tự động hóa quy trình quản lý đặt phòng họp bằng cách chuyển hệ thống quản lý từ hệ thống giấy sang hệ thống web. Họ yêu cầu một hệ thống mở có khả năng kết nối với nền tảng kỹ thuật số trong tương lai.

Chức năng chính

  • Đăng ký/chỉnh sửa các nhóm shift constraint.
  • Đặt ca làm việc mong muốn cho từng nhân viên vào ngày đó.
  • Đặt giá trị giới hạn trên và dưới liên quan đến số ngày liên tiếp và số ngày cách nhau của cùng một ca.

Giải pháp

  • SVG
    CodLUCK cũng cấp dịch vụ phát triển full-stack, từ định nghĩa yêu cầu đến phát triển và release sản phẩm đúng hạn.
  • SVG
    Chúng tôi đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật để phát triển một hệ thống đặt phòng mở có thể tích hợp với nền tảng bảng hiệu kỹ thuật số.