Customer success story

Hệ Thống Booking

Lĩnh vực
Phát triển & tích hợp hệ thống
Thị trường
Nhật Bản
Công số
10 man-months
Thời gian
3 tháng
Công nghệ
PHP-Laravel / MySQL

Products used

Yêu Cầu

– Khách hàng muốn chuyển hệ thống quản lý đặt phòng từ hệ thống quản lý giấy sang hệ thống web.

– Hệ thống được yêu cầu thiết kế mở để có thể kết nối với nhiều nền tảng kĩ thuật số khác trong tương lai.

Phạm Vi Công Việc

Chức Năng Chính Của Hệ THống

  • Đặt phòng họp
  • Lịch sử đặt phòng
  • Xác thực người dùng
  • Báo cáo theo tuần, tháng,…

Đóng Góp Của CodLUCK

  • SVG
    Cung cấp dịch vụ phát triển full stack. Chúng tôi tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng rồi tiến hành thiết kế, phát triền và bàn giao hệ thống.
  • SVG
    Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển hệ thống theo hướng mở nhất.