Customer success story

Hệ Thống Dự Toán Xây Dựng Cho Trung Tâm Thương Mại

construction-system-for-shopping-mall
Khách hàng
Nhà phát triển trung tâm mua sắm chuyên biệt lớn trên toàn cầu với hơn 200 trung tâm mua sắm trên toàn thế giới
Lĩnh vực
Xây dựng
Quy mô
60 man-month
Thời gian
18 tháng
Công nghệ
AWS / PHP / VueJS

Vấn đề đặt ra

  • Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc quản lý dự toán xây dựng do có nhiều hạng mục công trình, dẫn đến việc quản lý từng công việc tốn nhiều thời gian. Một số mục như giá cả và hạng mục công việc cho đến nay đều được ghi trên giấy.
  • Để giải quyết vấn đề này, họ đã yêu cầu phát triển hệ thống cổng thông tin xây dựng trên AWS.
Construction-System-For-Shopping-Mall

Giải pháp

  • CodLUCK tham gia dự án từ giai đoạn 1 cho đến nay, từ khâu báo giá đến tiến độ vận hành và thi công.
  • Chúng tôi đã phát triển hệ thống web trên AWS và phân tích, thiết kế các chức năng theo yêu cầu hệ thống do Khách hàng xác định.

Kết quả

  • SVG
    Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện ra báo giá thi công.
  • SVG
    Hệ thống cung cấp thêm tính năng so sánh để Khách hàng so sánh giá dự toán của nhiều nhà cung cấp xây dựng khác nhau, từ đó nhanh chóng đánh giá dự toán và đưa ra quyết định.