Customer success story

Hệ Thống Quản lý Dự Đoán Mua Hàng & PO Cho Nhà Máy

Khách hàng
Nhà cung cấp các thiết bị cơ điện và cáp điều khiển chất lượng cao hàng đầu
Lĩnh vực
Sản xuất
Quy mô dự án
10 man-month
Thời gian phát triển
3 tháng
Công nghệ
NodeJS / ReactJS

Vấn đề đặt ra

Khách hàng muốn xây dựng một hệ thống chuyển đổi các mẫu đơn đặt hàng và dự báo mua hàng excel thành một báo cáo thống nhất. Mẫu báo cáo này sẽ được sử dụng cho phần mềm hiện có của Khách hàng và có thể được xuất theo tháng.

Giải pháp

  • SVG
    CodLUCK cung cấp dịch vụ phát triển toàn diện.
  • SVG
    Đội ngũ của chúng tôi đã thiết kế hệ thống mà Khách hàng có thể tự do tùy chỉnh và thêm các chức năng để họ có thể linh hoạt thay đổi hệ thống cho phù hợp với công ty của mình.

Kết quả

  • Thống kê tự động và báo cáo thống nhất.
  • Xuất báo cáo hàng tháng dễ dàng.
  • Hệ thống linh hoạt và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của Khách hàng.