Customer success story

MetaLUCK – Blockchain Development

metaluck logo
Business
Giải pháp chuyển đổi số (Giải pháp Blockchain)
Thời gian
12 tháng
Công nghệ
Solidity / Unity / C# / Python / ReactJS

Yêu Cầu

– Xây dựng thế giới thực tế ảo để sống, làm việc, giải trí, … và người chơi có thể tự tạo ra các nội dung số của chính họ (avatar 3D, building, …).

– MetaLUCK bao gồm nhiều không gian như: Rạp chiếu phim, Triển lãm nghệ thuật, Trung tâm game (nơi người chơi có thể chơi game và kiếm xu); Trung tâm mua sắm; LandLUCK (nơi người chơi có thể mua / bán / xây dựng nhà).

Tóm Tắt Dự Án

1. Đặc trưng nổi bật

Thế giới thực tế ảo

Trung tâm giải trí

Môi trường sáng tạo

・Work shop

・Hội chợ giới thiệu việc làm

・Không gian làm việc

・Văn phòng cho thuê

・Rạp phim

・Triển lãm nghệ thuật

・Trung tâm giải trí

・Shopping

・Người chơi có thể tạo ra các content độc quyền như:

 • Avatar
 • Tòa nhà
 • Shop

theo tiêu chuẩn của MetaLUCK

2. Mô hình kinh doanh

NFT

Activities

Land

B2B Business

・Người chơi tạo content và giao dịch trên thị trường NFT

・Cơ chế bán NFT & thuê NFT

・Bán vé / cho thuê một số không gian như: rạp chiếu phim, triển lãm nghệ thuật, …

・Quảng cáo ngoài trời

・Đánh thuế vào việc người chơi bán hoặc đấu giá LandLUCK

・Thuê mặt bằng (bao gồm cửa hàng và bất động sản)

・Cung cấp dịch vụ kết nối người chơi trong MetaLUCK với các doanh nghiệp B2B (Thương mại điện tử)

3. Tokenomics

 • CoinLUCK (CLK) là một loại tiền điện tử đại diện cho dự án MetaLUCK.
 • Nền tảng CLK dựa trên Polygon.
 • Các nhà đầu tư có thể tokens CLK từ giai đoạn đầu (private sale hoặc seed sales) với mức giá ưu đãi.
 • Người chơi sử dụng đồng METAFI (MTF) để thực hiện giao dịch trong METALUCK.

Một Số Hình Ảnh Của Dự Án

MetaLUCK website


MetaLUCK AR Application


MetaLUCK marketplace

Giải Pháp

 • SVG
  Xây dựng MetaLUCK như một nền tảng Metaverse dựa trên hệ sinh thái Polygon Blockchain.
 • SVG
  Phát triển đồng tiền riêng gọi là CoinLUCK (CLK) – tokens dựa trên Polygon để người chơi thực hiện giao dịch.
 • SVG
  NFT hóa tất cả các sản phẩm được tạo ra trong MetaLUCK.
 • SVG
  Xây dựng marketplace để người chơi trao đổi items với bên ngoài.