Customer success story

Tích Hợp Và Phát Triển Hệ Thống Dành Cho Trường Đại Học Hàng Đầu Việt Nam

Khách hàng
Trường đại học tư thục hàng đầu Việt Nam được thành lập dựa trên tiêu chuẩn quốc tế
Lĩnh vực
Giáo dục
Quy mô dự án
20 man-month
Thời gian phát triển
6 tháng
Công nghệ
Wordpress / MySQL / API services

Vấn đề đặt ra

Để mở rộng quy mô tiếp cận tới cộng đồng sinh viên, Khách hàng của CodLUCk cần tích hợp trang web hiện có với một số hệ thống thư viện nội bộ. Hệ thống được yêu cầu kết nối với hệ thống hồ sơ sinh viên để Khách hàng thực hiện các công việc quản lý như quản lý tình trạng mượn, trả sách…

Giải pháp

  • CodLUCK cung cấp dịch vụ phát triển toàn diện và tích hợp hệ thống của thư viện đại học hiện có với trang web giao diện người dùng dành cho sinh viên.

Kết quả đạt được

  • SVG
    Việc tích hợp giúp cải thiện khả năng tiếp cận của sinh viên với các dịch vụ thư viện một cách liền mạch.
  • SVG
    CodLUCK đã bàn giao dự án đúng thời hạn, đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng.