Customer success story

GPTLUCK – Nền Tảng AI Dành Cho Marketing

gptluck-ai-powerd-marketing-platform
Khách hàng
Công ty sales B2B có trụ sở tại Nhật Bản, cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm và giải pháp DX
Lĩnh vực
AI; Marketing
Quy mô dự án
10 man-month
Thời gian phát triển
3 tháng
Công nghệ
Python / NodeJS / ReactJS / PHP Laravel / ChatGPT (OpenAI API)

Vấn đề đặt ra

Hệ thống sử dụng ChatGPT (GPTLUCK) nhằm mục đích giảm thời gian viết bài, tạo nội dung cho bộ phận marketing. Khách hàng muốn xây dựng một hệ thống bảo mật có thể tích hợp với các nền tảng hiện có của họ và hỗ trợ nhiều định dạng tệp input và output.

GPTLUCK-AI-powerd-marketing-platform

Giải pháp

 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ của OpenAI để tạo xây dựng hệ thống giúp tạo bài viêt tự động.
 • Thiết kế các prompt và template viết bài theo đúng cấu trúc marketing và thực hiện cải tiến các mẫu đó cho các dạng bài viết tương ứng.
 • CodLUCK hỗ trợ tích hợp GPTLUCK với các hệ thống có sẵn của Khách hàng (hệ thống của bên thứ ba).
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn đến phát triển và thiết lập môi trường.

Kết quả

 • SVG
  Khách hàng có thể sử dụng GPTLUCK để tự động tạo nội dung với các template marketing như AIDA, FAB, PAS,…
 • SVG
  Các định dạng dữ liệu đa dạng bao gồm tệp PDF, CSV, DOC, v.v.
 • SVG
  Các phương pháp liên kết dữ liệu bao gồm liên kết API, tham chiếu sơ đồ trang web, nhập dữ liệu bằng giọng nói.
 • SVG
  GPTLUCK được phát triển dưới dạng microservice – có tính linh hoạt cao và có khả năng tích hợp với các nền tảng hiện có của Khách hàng.