Customer success story

Hệ Thống CRM Dành Cho Nhà Sản Xuất Xe Tải Hàng Đầu

crm-system-development-for-leading-truck-manufacturer
Khách hàng
Nhà sản xuất xe tải hàng đầu thành lập năm 1996
Lĩnh vực
Ô tô
Quy mô
150 man-month
Thời gian
8 tháng
Công nghệ
Python / PostgreSQL / Flutter / PHP / MySQL / Odoo

Vấn đề gặp phải

Để quản lý dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn hiện có và giao tiếp hiệu quả với khách hàng cuối, Khách hàng cần xây dựng hệ thống CRM tập trung và ứng dụng di động cho iOS và Android.

Giải pháp

  • Với hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng về ngành ô tô (từ quy trình bán xe tải đến dịch vụ khách hàng), chúng tôi đã phát triển một hệ thống tập trung để quản lý dữ liệu khách hàng của họ từ nhiều nguồn hiện có.
  • CodLUCK đề xuất giải pháp phát triển sử dụng Odoo – nền tảng ERP mã nguồn mở nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí khi triển khai.

Kết quả

  • SVG
    Hệ thống có 2 phần chính: Hệ thống CRM và cổng thông tin khách hàng.
  • SVG
    Hỗ trợ Khách hàng triển khai dự án chuyển đổi số, cho phép số hóa các quy trình nội bộ và giảm thiểu việc sử dụng email, file excel.