Customer success story

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Và Tiền Lương

hr-and-payroll-management-system
Khách hàng
Công ty có trụ sở tại Nhật Bản
Lĩnh vực
Nhân sự
Quy mô
60 man-month
Thời gian
12 tháng
Công nghệ
AWS / PHP / VueJS

Vấn đề gặp phải

Khách hàng đã sử dụng hệ thống thanh toán tại chỗ được tạo ra vào năm 2000 và phải đối mặt với rủi ro khó tiếp cận người dùng và vận hành nội bộ. Do đó, họ muốn đổi mới hệ thống và chuyển sang AWS.

Hr-and-payroll-management-system

Giải pháp

 • SVG
  Chúng tôi đã phối hợp và hợp tác với Khách hàng về tất cả các chức năng và vấn đề của hệ thống hiện tại, sau đó tiến hành xử lý để xác định chúng.
 • SVG
  Nhóm của chúng tôi đã xem xét và cải thiện từng chức năng một và triển khai hệ thống web trên AWS.

Kết quả

 • SVG
  Toàn bộ chức năng của hệ thống đã được đổi mới để dễ sử dụng hơn, giúp giảm thời gian làm việc dành cho kế toán.
 • SVG
  Khách hàng dễ dàng triển khai lên AWS và tiếp cận khách hàng người dùng cuối.