Customer success story

Phát Triển & Tích Hợp Website Giáo Dục

Lĩnh vực
Phát Triển Web, App Tích hợp hệ thống
Thị trường
Việt Nam
Công số
5 man-months
Thời gian
2 tháng
Công nghệ
WordPress / My SQL / API services

Yêu Cầu

Tích hợp website với một số hệ điều hành nội bộ như hệ thống thư viện.

Kết nối hệ thống thư viện với hệ thống hồ sơ sinh viên để có thể dễ dàng quản lý việc mượn, trả sách,…

Phạm Vi Công VIệc

Đóng Góp Của CodLUCK

  • SVG
    Cung cấp dịch vụ phát triển full stack.
  • SVG
    Tích hợp phát triển phần mềm thư viện đại học với front end website.
  • SVG
    Thành công của dự án này là một khởi đầu thuận lợi cho quá trình Chuyển đổi kỹ thuật số của Khách hàng.