Archives - Recruitment location

Delivery Manager

Mô tả công việc Xây dựng nhóm dự án, đào tạo và phát triển các thành viên trong nhóm dự án để cải thiện năng lực và hiệu quả làm việc. Lập kế hoạch, quản lý tiến độ dự án của thành viên dự án Kết hợp với các thành viên hoặc cấp trên để…