Tag Archives - blockchain

Tự Xây Dựng Blockchain Chỉ Với 50 Dòng Code Phần 1 (Python)

Tự Xây Dựng Blockchain Đơn Giản Bằng Python

Cách nhanh nhất để tìm hiểu cách hoạt động của Blockchain là tự tay xây dựng nó. Nếu làm theo đến phần cuối của hướng dẫn này, bạn sẽ tự khởi tạo được 1 blockchain hoạt động được và nắm được cách chúng hoạt động. Bài viết này sẽ cùng bạn tạo ra 1 blockchain của chính bạn. Nếu làm theo đến phần cuối của hướng dẫn này, bạn sẽ tự khởi tạo được 1 blockchain hoạt động được và nắm được cách chúng hoạt động.