Tag Archives - Chuyển đổi số

3D MODELING SERVICES

CodLUCK Ra Mắt Dịch Vụ 3D Modeling

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc cung cấp dịch vụ mới – dịch vụ 3D Modeling, tạo mô hình 3D từ hình ảnh 2D nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm sản phẩm của khách hàng. CodLUCK đã ấp ủ, lên kế hoạch thực hiện dự án này từ rất lâu trước đó. Sau một số dự án thành công ngoài mong đợi, chúng tôi quyết định ra mắt dịch vụ 3D modeling như là một trong những dịch vụ chính thuộc lĩnh vực Chuyển đổi số của CodLUCK.