Tag Archives - metaverse

Metaverse - Phiên Bản Tiếp Theo Của Internet

Metaverse – Phiên Bản Kế Tiếp Của Internet

Cụm từ “Metaverse” đã và đang trở thành 1 từ khóa cực hot, đặc biệt trong giới công nghệ và game. Các công nghệ liên quan đến Metaverse, tức là VR, AR và Blockchain, chính là nhân tố chính thúc đẩy thế hệ internet tiếp theo. Thêm vào đó, metaverse được kỳ vọng trong việc hỗ trợ nhiều ngành nghề trong tương lai. Mặc dù metaverse hoàn chỉnh là câu chuyện của tương lai, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng phát triển của nó là cực kỳ lớn.