Tag Archives - tintuc

codluck-tro-thanh-hoi-vien-vinasa

CodLUCK Technology Trở Thành Hội Viên Chính Thức Của VINASA

Ngày 30/05/2022, Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ CodLUCK trở thành hội viên chính thức của VINASA. Có thể nói đây là một mốc son quan trọng tạo điều kiện cho CodLUCK gia nhập mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, nâng cao và khẳng định vị thế của CodLUCK trên trường các giải pháp công nghệ thông tin, hướng đến sứ mệnh vì một Việt Nam số hóa.