Tag Archives - TMĐT

Guide-for-Fast-Growing-Businesses

Hướng Dẫn Quản Lý Và Lập Kế Hoạch Cho Dự Án Thương Mại Điện Tử

Việc khởi động một doanh nghiệp thương mại điện tử là một việc cực kỳ phức tạp, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Làm sao để trở nên nổi bật, khiến khách hàng mua hàng trên trang web của bạn, chứ không phải bất kỳ trang web nào khác? Câu trả lời chính là “Hãy lập kế hoạch và quản lý thương mại điện tử một cách thông minh”.