Tag Archives - Trí tuệ nhân tạo

ai-in-retail-and-ecommerce-top-5-use-cases

Tận Dụng AI Trong Lĩnh Vực Bán Lẻ và Thương Mại Điện Tử: Ứng Dụng Thực Tiễn

AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong bối cảnh bán lẻ và thương mại điện tử. Chatbots thường xuyên xử lý các yêu cầu trả hàng, và các thuật toán sẽ đề xuất khách hàng thêm một món hàng nữa vào giỏ trước khi thanh toán. Hãy cùng CodLUCK khám phá ứng dụng thực tiễn mà AI đang định hình lại ngành bán lẻ trong bài viết này nhé!