CodLUCK Tham Dự Hội Thảo Trực Tuyến Do VNITO Tổ Chức

Trong khuôn khổ hội thảo và Business Matching trực tuyến Vietnam IT giữa các doanh nghiệp IT Việt Nam và các doanh nghiệp IT ở Osaka – Nhật Bản, CodLUCK Technology .,JSC tham dự với tư cách là doanh nghiệp startup ngay trong đại dịch Covid19.
Cùng tham dự hội thảo và Busines Matching còn có hơn 20 công ty IT Việt Nam và hàng chục doanh nghiệp Nhật khác. Trong thời đại Bình Thường Mới (New Normal), cùng chúc cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật bản, giữa các công ty IT của 2 nước đặc biệt trong lĩnh vực Chuyển đổi số (Digital Transformation – DX) ngày càng bền chặt, phát triển.

Tham khảo link hội thảo: tại đây
Danh sách các công ty tham dự: tại đây

codluck-tham-du-hoi-thao-truc-tuyen-do-vnito-to-chuc