Tag Archives - AI

Web 2.0 và Web 3.0 là gì? Tại Sao Chuyển Đổi Lên Web 3.0 Là Điều Tất Yếu

What do Web 2.0 and Web 3.0 mean? Why Web3 Is The Internet Of The Future?

In the blockchain world, you must have heard about “Web 2.0” and “Web 3.0” frequently. Web 2.0 is simply the web that we know today. Instead of static content, the web became a place for dynamic content, one where users are now able to interact with content published on the web. Web 3.0 is a Semantic Web. This means that rather than just searching for content based on keywords or numbers, we can use AI to understand the semantics (i.e. meaning) of the content on the web.

Chi phí và cách hoạt động của Hệ thống ERP trong doanh nghiệp

Hệ thống ERP là giải pháp hiện đại cho 1 vấn đề bức bối đối với các doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ: làm thế nào để hợp lý hóa các quy trình nhân sự, kế toán và các quy trình kinh doanh khác. Chi phí của một dự án ERP khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp, module và mô hình triển khai, tổng chi phí có thể từ dưới $10.000 mỗi năm đến hàng triệu $ hàng năm.