Tag Archives - SaaS

Cloud Computing: The Difference Between IaaS, PaaS and SaaS

Không cần phải bàn cãi về lợi ích mà công nghệ điện toán đám mây (ĐTĐM) đem lại cho các doanh nghiệp, tuy nhiên nó rất khó để hiểu hết được các dịch vụ của công nghệ ĐTĐM, như SaaS, PaaS, IaaS. SaaS có ưu điểm cho phép sử dụng phần mềm ngay lập tức, nhưng đổi lại phía khách hàng không được phép tùy chỉnh. Nếu muốn tùy chỉnh, các dịch vụ như IaaS, PaaS có tính linh hoạt cao sẽ là lựa chọn hợp lý.

Chi phí và cách hoạt động của Hệ thống ERP trong doanh nghiệp

Hệ thống ERP là giải pháp hiện đại cho 1 vấn đề bức bối đối với các doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ: làm thế nào để hợp lý hóa các quy trình nhân sự, kế toán và các quy trình kinh doanh khác. Chi phí của một dự án ERP khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp, module và mô hình triển khai, tổng chi phí có thể từ dưới $10.000 mỗi năm đến hàng triệu $ hàng năm.