News & Events

Metaverse - the next version of the internet

Metaverse – The Next Version Of The Internet

The term “Metaverse” has become a very hot keyword, especially in the world of technology and games. It is as known as a virtual space created from the Internet and augmented reality tools (such as VR glasses or other devices), to help us connect and interact with each other like a real society. The technologies related to Metaverse, i.e. VR, AR and Blockchain, are the key drivers driving the next generation of internet. Moreover, Metaverse is expected to support many industries in the future. With the outstanding development of the Internet and Smart phones, we are living in a flat world with 2D screens. However, this is not the final destination of the technology. The next destination is Metaverse.

CODLUCK HOLIDAY NOTICE: VIETNAM NATIONAL DAY 2/9/2021

CODLUCK HOLIDAY NOTICE: VIETNAM NATIONAL DAY 2/9/2021

CODLUCK HOLIDAY NOTICE: VIETNAM NATIONAL DAY 2/9/2021
By the occasion of National Day on 2nd September 2021, we pleased to announce to you the holiday as following informations:
Holiday period: September 2nd, 2021 (Thursday) – September 5st, 2021 (Sunday) – Because we do not work on Saturday, all of the employees will have 2 more days off Saturday and Sunday.
Back in work: on September 6st, 2021 (Monday)
CodLUCK pleased to announce to you and we wish you a pleasant and safe holiday !

vaccine covid-19

CODLUCK LAUNCHED COVID-19 VACCINATION FOR ALL EMPLOYEES IN HANOI

On August 30, CodLUCK deployed the first dose of Covid-19 vaccination to all employees in Hanoi. At the vaccine location, all staffs follow the vaccination process according to the regulations of the Ministry of Health. p to now, everyone’s health is quite good without side effects of vaccine. The first layer of “armor” against Covid-19 has been completed, the next dose of vaccination will be the second armor, which is also the last layer to end the vaccination campaign of CodLUCK.

3D MODELING SERVICES

3DAI – New 3D modeling services introduction

We are pleased to officially announce the introduction of the new service – 3D Modeling services which create 3D models from 2D images to increases the experience value of customers products. The development of this new service has taken months of careful planning and execution. We hope our new 3D modeling service will be welcomed to assist you in growing your businesses. AI will be applied in 3D modeling process to increase productivity, reduce lead times and very competitive costs.

eKYC ngân hàng số

Xu hướng Ngân hàng số – 4 lý do cần triển khai giải pháp eKYC càng sớm càng tốt

Việc triển khai eKYC (electronic Know Your Customer – định danh khách hàng điện tử) giúp cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tích hợp liền mạch và giảm bớt phần lớn các thủ tục trên giấy tờ. eKYC giữ vị trí then chốt trong việc chuyển đổi ngân hàng số, là một dịch vụ nền tảng cũng như bước đi tất yếu trong thời đại 4.0 hiện nay. CodLUCK có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng áp dụng eKYC cho cả thị trường Việt Nam và thị trường Nhật Bản với dịch vụ hỗ trợ bảo hành 24/7.

Internet Vạn Vật (IoT) Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào?

Internet of Things đang thay đổi thế giới của chúng ta, cho dù là ở nhà, trên xe hơi, nơi làm việc hay thậm chí cả trên đường phố. Theo dự báo của Phòng nghiên cứu statista, khoảng 75 tỷ thiết bị sẽ được kết nối với IoT trên toàn thế giới vào năm 2025. Công nghệ internet IoT là bước quan trọng tiếp theo trong việc biến thế giới thành một nơi kết nối.

Kinh nghiem bao ve mat cho dan IT

Kinh Nghiệm “Xương Máu” Giúp Bảo Vệ Mắt Cho Dân IT

Đôi mắt là tài sản quan trọng nhất của chúng ta, hãy giữ gìn nó khi còn có thể. Phòng ngừa luôn tốt hơn chữa bệnh, và những kinh nghiệm, kiến thức mình chia sẻ ở trên sẽ không mất nhiều thời gian của bạn nhưng có thể giúp bạn rất nhiều về lâu dài. Đây là chia sẻ cá nhân của tôi về những cách cải thiện thị lực của mình