News & Events

Thông báo hợp tác kinh doanh

【日本語は下記です】 CodLUCK Technology và Lamo Technology kí thoả thuận hợp tác kinh doanh mảng dịch vụ phát triển hệ thống AI, Low-Code – Mở rộng việc thúc đẩy Chuyển đổi số sang thị trường Nhật Bản, Đông Nam Á. Chúng tôi, công ty cổ phần Công nghệ và Dịch vụ CodLUCK (sau đây gọi tắt…